Stabilitet, trygghet & kompetens
”Ibland vill man bara känna sig säker”

Skyddat boende

Skyddat boende är till för dem som på grund av våld eller hot om våld inte kan bo kvar i sitt hem. Det skyddade boendet är en strukturerad boendeform med tillgång till allt tänkbart stöd genom personalgrupp på plats och tillgång till psykolog vid behov. Hos STK Säkerhet och våra skyddade boenden finns välutbildad personal med lång och gedigen erfarenhet av skydd.

Akut placering

Vi tar emot akuta placeringar och faktum är att du har rätt till ett skyddat boende direkt om du lever under hot.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar tydliggörande med processer för att arbetet hos oss skall kunna kvalitetssäkras och vi har en internkontroll för en tydlig uppföljning. Följande är ett utdrag över vad du kan förvänta dig sker när du kommer till oss.

Trygg utsluss

När vi väl har kommit så långt som till en utflyttning har vi rutiner för att säkerställa att denna fungerar på bästa sätt. Tillsammans går vi igenom säkerhetsrutiner som skall fungera för dig efter att du flyttat.