Skyddat boende

Skyddat boende är till för dem som på grund av våld eller hot om våld inte kan bo kvar i sitt hem. Det skyddade boendet är en strukturerad boendeform med tillgång till allt tänkbart stöd genom personalgrupp på plats och tillgång till psykolog vid behov. Hos STK Säkerhet och våra skyddade boenden finns väl utbildad personal med lång och gedigen erfarenhet av skydd. Vi har ett högt säkerhetstänkande och varje process hos oss är noga genomtänkt för att individen skall skyddas utifrån den hotbild som förekommer. Hos oss är även barn välkomna både med och utan föräldrar och det finns utbildad personal för att ta hand om dessa på bästa sätt.

Normalisering är en del av det skyddade boendet och tanken är att individen skall förberedas att leva ett liv med skyddad identitet utanför det skyddade boendet. Detta åstadkommer vi genom tydliggörande utbildning och uppföljning. Hos oss bor man i sin egen lägenhet oavsett på vilken ort man hamnar.

Yttre och inre säkerhet

Våra skyddade boenden har säkerhetsslussar, kameraövervakning, direktlarm med åtgärd. Då adresserna är hemliga får de aldrig röjas för någon närstående vilket innebär att vi kan skapa en trygg miljö för samtliga. Utöver detta måste varje placerad individ ha ett eget säkerhetstänkande för att adressen inte skall bli röjd. Vi har tillgång till flera fastigheter i landet och kan skyndsamt flytta vidare någon inom företaget om vi anser att det finns en ökad hotnivå.

Detta innebär att man slipper stressen med en ny utförare om adressen för det skyddade boendet blir röjd. Hos oss arbetare individer som är vana med hot och våld vilket borgar för en god kvalitet och hög säkerhet för den enskilde.