Trygg Utsluss

När vi väl har kommit så långt som till en utflyttning har vi rutiner för att säkerställa att denna fungerar på bästa sätt. Tillsammans går vi igenom säkerhetsrutiner som skall fungera för dig efter att du flyttat. Vidare görs riskbedömningar och en kartläggning av ditt behov av efterstöd. I efterstödet ingår allt du kan tänkas behöva stöd i. Vi gör regelbundna besök, har telefonkontakt och hjälper dig i kontakten med myndigheter vid behov.

Med regelbundna intervaller gör vi uppföljningar av ditt eget säkerhetstänkande och vid behov utbildar vi dig i detta. Kommer du till oss kan du helt enkelt känna dig trygg i att du alltid har någon att kontakta om du känner ett behov av extra stöd.